Bykort

Bykort

Den gamle QtheMap-applikation kræver Microsoft Silverlight-plug i version 5 eller nyere. Hvis du ikke har Silverlight-pluggen installeret, eller hvis du bruger en tidligere version, skal du besøge følgende Microsoft-websted for at downloade og installere den nyeste version af Silverlight. NPAPI-support er deaktiveret, og dette inkluderer Silverlight API bag QtheMap, så Silverlight-baseret applikationer vil ikke længere fungere i disse browsere. Lyt venligst den nye, plug in free beta site til brug i enhver browser. Oplysningerne på denne webside (‘Q the Map’) leveres som en offentlig tjeneste af City of Coquitlam (‘City’) på følgende vilkår. I modsætning til, at byen giver adgang til Q-kortet, accepterer den person, der har adgang til Q-kortet (‘brugeren’) og godkender disse brugsbetingelser. Kortet er angivet på et ’som det er, hvor er’ . Byen påtager sig intet ansvar eller forpligtelse for brugen af ​​Q the Map af nogen person og giver ingen repræsentationer eller løfter vedrørende Q-Mapens fuldstændighed eller nøjagtighed eller dets egnethed til en bestemt brug. Brugeren bruger kun Q-kortet til Brugerens interne og personlige formål og må ikke sælge, underlicensere eller drive et servicebureau ved hjælp af Q Map, eller reproducere, udgive eller formidle Q Map til kommercielle formål uden forudgående skriftligt samtykke fra City.The User erstatter byen og dets embedsmænd, medarbejdere og agenter fra og imod alle tab, krav, krav, handlinger, betalinger, udgifter, omkostninger, drag og erstatning (herunder direkte eller indirekte skader, specielle eller følgeskader) uanset om de er forårsaget af uagtsomheden af ​​byen eller dens embedsmænd, medarbejdere eller agenter, som afholdes af byen og ikke ville eller ikke kunne have været afholdt, men for brugerens brug af Q-kortet eller brugerens brud på disse brugsbetingelser. Brug af brugeren til at overholde disse brugsbetingelser resulterer i automatisk opsigelse af brugerens rettigheder til adgang til kortet. Disse vilkår er underlagt lovgivningen i British Columbia, Canada og Brugeren er nu uigenkaldeligt enig i, at retterne i British Columbia vil have eksklusiv jurisdiktion over alle spørgsmål vedrørende disse Vilkår for brug. Hvis nogen del af disse brugsvilkår er ude af stand til at blive håndhævet, bliver den del afbrudt, så resten af ​​disse brugsbetingelser kan fortsætte med at kunne håndhæves. Brugeren erindres om, at alle partistørrelser og juridiske beskrivelser skal bekræftes ved Landtitelkontoret og brugeren bør ikke stole på Q-kortet for denne information. Klik, hold og træk musen for at panorere og flytte nord, syd, øst eller vest. Dobbeltklik for at zoome ind på et område. Mens du holder skiftet knappen, tegne en boks for at zoome til det pågældende område. Klik på pilene på kompasværktøjet for at panorere rundt på kortet. Klik på zoomforskydningslinjen for at zoome ind og ud. Klik på + og ikoner for at zoome ind og ud. Klik på kloden ikonet for at zoome til det fulde omfang af kortet. Klik og hold kompaset og drej det rundt for at omorientere kortet. Klik på Nordikonet, N, for at nulstille kortretningen. Skalestangen angiver skalaen af kort i metriske og kejserlige enheder. Skaleteksten angiver kortets aktuelle skala som forholdet mellem Afstanden på kortet svarer til afstanden på jorden. For at søge efter en adresse eller gadeplacering skal du klikke på knappen Egenskabssøgning på hovedværktøjslinjen. For at søge baseret på en adresse skal du indtaste husnummer og gadenavn i de tilgængelige kasser og klik på Søg. Listen over gadenavne er præbefolket og opdateres automatisk, når du skriver, så du skal kun indtaste de første par bogstaver i gadenavnet, før du vælger det fra listen.