Gold Fox Queens Workers Compensation Firm

Gold Fox Queens Workers Compensation Firm

Gold Fox Queens Workers Compensation Firm er den udvalgte ‘Queens Ledger’ arbejdsskade advokat i Queens området. De tilbyder højest vurderede advokatydelser i vores område. Grunden til at de har så gode vurderinger er, at de kæmper for alles ret til at modtage de maksimale udbetalinger fra deres arbejdsgivere. I de fleste tilfælde vil arbejdsgiverforsikringsselskabet forsøge at ofre den skadede og medarbejderen og tilbyde dem en virkelig lav afvikling. arbejdsgiverforsikringsselskab vil kæmpe hårdt for at lave bolden til medarbejderen, indtil han eller hun accepterer et forfærdeligt tilbud. Det er her, hvor medarbejderen kræver den juridiske ekspertise hos Gold Fox. Kontakt dem på: 118 35 Queens Blvd 400, Queens, NY 11375 (718) 971 9499 Gold Fox vil bruge alle juridiske ressourcer under solen for at sikre, at deres kliente får hver ekstra penny, de muligvis kan erhverve. De hviler ikke, før du har modtaget den absolutte maksimale udbetaling. Ring eller besøg dem i dag og lær mere. Gold Fox klienter kommer fra områder som Flushing, Fresh Moncler DunJakke Meadows, Forest Hills, Briarwood, Woodside, Rego Park, Ozone Park, Jamaica More.

Den eneste grund til, at en arbejdsgiver bestrider et arbejdstageres erstatningskrav, er penge. Arbejdsgiverne betaler præmier til forsikringsselskaber for arbejdstagerens erstatningsydelser, som er obligatoriske i de fleste stater. Når skadelidte begynder at indgive ydelser, påvirkes forsikringspræmierne stærkt.

Jo flere medarbejdere indbetaler arbejdstageres erstatning, jo højere præmieomkostninger skal arbejdsgiveren betale. Arbejdsgiverens kompensationsforsikringspræmier stiger på grund af følgende grunde: flere arbejdstagere indgiver faktisk krav end det anslåede antal og; når der er indgivet et dyrt krav, som ikke var forventet. Et eksempel på dette er en rygkirurgi, dette er et særligt dyrt krav.

Arbejdsgivere og deres forsikringsselskaber ansætter altid undersøgelsesorganernes tjenester for at se deres medarbejders daglige aktiviteter, Moncler Sale der har indgivet disse arbejdstageres komplikationer. De ønsker at sikre, at medarbejderen virkelig lider af den sygdom, de hævder at udelukke svig og bestemme hvis han eller hun fortjener kravet.

Forsikringsagenturer ‘arbejdsgiverens bias

Mange arbejdsgivere mener, at nogle skader bliver arkiveret, er ikke gyldige eller alvorlige. De går ud fra, at medarbejderne ikke er virkelig ærlige og sandfærdige og er bare nogle af de arbejdsgivere, der tror, ​​at medarbejdere, der lider af karpaltunnelsyndrom eller en lændebaksygdom, kun er sygdomme med henblik på økonomisk gevinst.

Forsikringsselskaber har arbejdsgiverforstyrrelser i tilfælde, hvor en medarbejder lider skader eller smerter, der ikke kan verificeres ved lægeundersøgelser eller laboratorietest. Nogle medicinske forhold er ikke lette at objektivt kontrollere, og det betyder ikke, at medarbejderen malerer.

Nogle gange nægter din arbejdsgiver eller forsikringsselskab dit krav eller en del af det. Der skal gives en skriftlig meddelelse til dig. De mest almindelige årsager er: ikke at lide en alvorlig skade; Skaden var ikke inden for rammerne af ansættelsen, der er ikke behov for lægehjælp til den lidte skade, og det er ikke nødvendigt at tage sygefravær eller være fraværende på grund af skaden.

Kæmper mod forsikringsselskabet

1. Når du modtager en meddelelse om nægtelse af fordele eller krav, telefon eller send et brev til din virksomheds arbejdstagere erstatning forsikringsselskab.

2. Hvis det ikke løser problemet, skal du ansætte en arbejdstagers kompensationsadvokat, da han kender arbejdstagerens erstatningslove og kan hjælpe dig med at anmode om at blive hørt med arbejdstagerens kompostkammer.

Hovedpunktet er, at medarbejdere, der har været syge eller sårede som følge af at gøre deres arbejde, skal indgive erstatningsydelser for at beskytte sig selv. Hvis forsikringsselskabet nægter det, skal de kæmpe ved at søge en, der er vidende om arbejdstageres erstatningsret a arbejdere ‘kompensation advokat.

Det er en af ​​arbejdstagerens rettigheder, at han får fri fra arbejde og hans lægehjælp kompenseres. Arbejderen bør ikke bekymre sig om arbejdsgiveren, som måske holder ham foragtet, fordi han indgiver et krav. Han burde ikke bekymre sig om at kæmpe for forsikringsselskabet for sine arbejdstageres komplekse fordele, som han har ret til.